Strona 1 z 1

czas naprawy laptopa- lenovo

: śr, 12 lut 2014, 16:33
autor: amblypyq
Witam, zgłosiłem reklamacje bezpośrednio do producenta. Przyjechał kurier i laptop jest w naprawie, ale nie
mają części zamiennych na magazynie, mają być dopiero w maju(14 tygodni od momentu wysyłki).
Mógłbym dostać informacje ile może prawnie trwać naprawa oraz kiedy mogę starać się o zwort kosztów
bądź nowy sprzęt?

--- Dodano: Śr, 12 lut 2014, 18:37 ---

Jeszcze takie pytanie, czy aktualnie gdy laptop jest w serwisie mogę po 14 dniach roboczych oczekiwania udać się do sklepu gdzie go zakupiłem i złożyć zgłoszenie o niezgodności towaru z umową?

Re: czas naprawy laptopa- lenovo

: wt, 12 gru 2017, 23:24
autor: ali_cja
Gdy gwarant nie określił terminu naprawy gwarancyjnej w Warunkach gwarancji ( tzw. oświadczenie gwarancyjne - dołączone do zakupionego laptopa lub na stronie internetowej gwaranta ), to termin gwarancji w świetle polskiego prawa nie może przekraczać 14 dni, licząc od dnia dostarczenia rzeczy przez uprawnionego z gwarancji ( art. 580. § 2. Kodeksu cywilnego ).

Jeżeli laptop jest w serwisie, to nie możesz go w tym czasie reklamować z tytułu rękojmi. Możesz jednak zawiadomić sprzedawcę ( sklep) o wadzie zakupionego sprzętu. Najlepiej dokonać tego zawiadomienia na piśmie ( z potwierdzeniem odbioru jednego z egzemplarzy zawiadomienia ).
Od dnia zawiadomienia sprzedawcy o wadzie, bieg terminu do dochodzenia rękojmi ulega zawieszeniu, a biegnie dopiero dalej od dnia odmowy przez gwaranta nieodpłatnej naprawy albo bezskutecznego upływu czasu na jej przeprowadzenie ( art. 579 Kodeksu cywilnego). Czyli przedłuża Ci się okres dochodzenia rękojmi.
Po zakończeniu jednej procedury ( np. gwarancji ) możesz dopiero skorzystać z innego reżimu reklamacji ( np. rękojmi).